Helyi idő:
Budapest:
Los Angeles:
New York:
Keresés a Hírlapban
Olvasóink figyelmébe
Slideshow image
 
hun usaKözélet
2013.03.27


Hatvanadik évét ünnepelte a connecticut-i Pannonia Klub

Öröm az, amikor Amerikában a magyar megmaradás és siker élményeiről számolhatunk be. Az elmúlt száz évben ide került néhány millió magyar, akik – ha már  magukban nem, de utódaikban, szívükben –  megvannak és megmaradnak magyarnak. Magyarságuk létező elem, tartalmilag jobb is lehet, mint az otthoni átlag, ahol sokaknak magyarságuk csak adottság – átélés, nemzetélmény, összehasonlító lehetőség nélkül.

A Connecticut állam nyugati részén, Fairfield központtal alakult meg 60 évvel ezelőtt, néhány évvel az 56-os menekültek érkezése előtt, a Pannonia Klub. A cél az itt élő magyarok, valamint a régebben érkezettek leszármazottai számára a magyar nyelv és kultúra megtartását segíteni, hagyományaikat őrizni. Dicséretes, hogy sok más amerikai magyar egyesülettel szemben erejükhöz mérten az itteni magyar fiatalok tanulását kívánják támogatni ösztöndíjakkal. Nem úgy, mint mások, akik minden támogatást a Kárpát-medence segítésére szánnak, nem gondolva arra, hogy ha az amerikai magyarság elveszti magyar kötődését, nem lesz módja többé az összmagyarság segítésére sem.

A CAFE BUDAPEST gála estet március 2-án tartották a Monroe város impozáns Waterview termében. A bált hét gyönyörű fiatal pár tánca nyitotta meg. A táncokat Fenyvesi Dóra tanította be, aki az Ohio University tánc szakának tanulója. Az este programját dr. Somogyi Balázs vezette. Dán Károly New York-i főkonzul üdvözlete után Deer Zsuzsanna mutatta be a Justin Margitay Balogh ösztöndíjat átadó Balogh házaspárt, akik a nyertes egyetemi hallgatóknak kiosztották az ösztöndíjakat. A program után a 150 résztvevő vidáman táncolta végig az est további részét a Kis Péter vezette „Fan Factory” zenéje mellett.

A PANNONIA KLUB, amely minden tagja és vezetősége önkéntesen szolgálja a közös ügyet, évente két alkalommal rendez baráti összejövetelt, amelyek egyben a Klub fenntartásához szükséges anyagi bevételt is biztosítják. A Café Budapest tavaszi eseménye mellett nyaranta a fairfieldi tengerparton tartják a „Hosszú forró nyár” című táncos esti rendezvényüket. Ezeknek az esteknek a bevétele ad lehetőséget a Magyar Studies of America nevű magyar iskola, valamint a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség támogatására. A fairfieldi magyar iskolában óvodás és kis iskolás gyermekek tanulnak hetente egyszer magyarul, valamint felnőttek, akik hiányolják, hogy szüleik őket nem tanították meg őseik nyelvére és most szeretnék ezt a hiányt pótolni.
A  magyar gyermekek aztán a karácsonyi ünnepélyen mutatják be szüleiknek és a nagyközönségnek szavalással, énekekkel, amit tanultak. A Klub a magyar nemzeti ünnepek alkalmával, évente március 15-én és október 23-án rendezi a környék magyarsága számára a megemlékezéseket.

A Connecticut állambeli Fairfield város valamikor jelentős magyar közösség otthona volt, és a környéken még ma is sok magyar származású család él.
Az első közösségi épületet Ciglár József alapította 1898-ban, amelyet a Rákóczi Hall építése követett 1904-ben. Testvérsegítő egyesületek alakultak itt, amelyek utódja az Amerikai Magyar Református Egyesület alapította a Kossuth házat Washingtonban. Mindennél ékesebben őrzi a XX-ik század kezdetén Fairfielden megtelepedettek emlékét a 14 magyar utcanév. A frissen érkezett magyarok közül többen nemsokára saját üzleti vállalkozásba kezdtek. Így Ranchy János, Greenbaum Samu és Dezső János alapította meg 1914-ben gróf Károlyi Mihály tiszteletére a “Károlyi Park”-nak nevezett lakótelepet, ahol az utcákat magyar hőseikről nevezték el. Az Andrássy, Apponyi, Baros, Hunyadi, Rákóczi utcákat jelző táblák ma is egy jómódú környék útjelzői. A Krisztus Egyesült Református Gyülekezete és a Szent Imre katolikus templom nem csak lelki táplálékkal szolgál a magyar híveknek, hanem helyet ad számos magyar rendezvénynek is. A Szent Imrében tartják most a Pannonia Klub március 15-i emlékműsorát. Az október 23-i ünnepség megrendezését viszont a város múzeuma vállalta, a környék magyar történelmét és hagyományát bemutató kiállítással egybekötve.

Papp László

 

A publikálásra szánt cikkeket küldje az editor@amhir.com címre!
Angol és/vagy magyar nyelvű újságírók, szerkesztők jelentkezését várjuk az elektronikus kiadás mellékletéhez. Jelentkezzen az editor@amhir.com címen!
Personality and Handwriting - Graphology
AMHir© 2007-2013